Algemeen nieuws

Marwiekein 2023 AFGELAST!

Geef je hier op voor het Marwiekein 2023 en geniet met al je mede watersporters van een gezellig samenzijn op de Margjepôle!

OPGAVE KAN TOT 16 SEPTEMBER

 

 

De meeste boten te water

De meeste boten hebben inmiddels het water van onze jachthaven weten te vinden.

Onderstaande foto’s zijn afgelopen week gemaakt door onze huisfotograaf Thewes Hoekstra.

Overstap stroomleverancier

Beste leden,

Zoals in de ALV besproken, zijn we door de extreem stijgende stroomkosten overgestapt naar een andere stroomleverancier en hebben we nu een variabel stroom tarief. Hierdoor verwachten we een scherper stroomtarief te kunnen bieden voor onze leden. Deze overgang heeft in Januari 2023 plaatsgevonden. Zoals afgestemd in de algemene ledenvergadering, wordt dit tarief elke 3 maand beoordeeld om zo nodig dit opnieuw vast te stellen voor de komende 3 maand. Dit  gebeurt op basis van het gemiddelde tarief van afgelopen 3 maand.

Uitkomst van de analyse over de eerste 3 maand is dat het stroomtarief omlaag kan naar 43 cent. Deze staat nu voor 3 maanden vast. Daarna gaan we weer een calculatie doen en bij een aanpassing wordt u hierover opnieuw geïnformeerd.

Deze tarieven zijn alleen van toepassing op verbruik in de werkloodsen. Voor het stroomverbruik bij uw ligplaats, wordt het gemiddelde bedrag van 2023 berekend en dat wordt vermenigvuldigd met uw verbruik.

Aankomende evenementen