Algemeen nieuws

Dat u het even weet

Beste leden,

Hierbij laten wij u vanuit het bestuur even weten dat er 2 wijzigingen zijn m.b.t. de activiteitenkalender.

Zo is de “Sluiting vaarseizoen” één week verschoven. Deze zal nu plaatsvinden op zaterdag 15 oktober 2022 vanaf 17.00 uur in ons gezellige clubhuis “De Kupery”

Ja, u leest het goed, we toveren zomaar even een weekje extra aan het vaarseizoen toe.

Ook het nieuwjaarsconcert van Shantykoor “De Headammers” is een weekje doorgeschoven. Deze staat nu op de kalender voor 15 januari 2022 i.p.v. 8 januari.

Zegt het voort, zegt het voort!

Verder willen wij u er nogmaals op wijzen dat het opzeggen van uw ligplaats en/of uw lidmaatschap bij WSV St.Nic dient te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.

Zegt u uw ligplaats of lidmaatschap niet voor 1 december op dan zal deze automatisch met een jaar worden verlengd zoals ook wordt beschreven in ons clubblad “Het Kompas”.

Wij wensen u nog een mooi naseizoen!

Feestelijke opening strandje

Na veel bloed, zweet en tranen was het zaterdag 9 juli jl. dan eindelijk zo ver. De officiële opening van het strandje en de vissteigers achter op de haven. Een resultaat waar we met z’n allen best trots op mogen zijn.

Fotocredits @ Thewes Hoekstra

HWSV organiseert symposium duurzaam varen

De Harlinger Watersportvereniging (HWSV) bestaat 90 jaar in 2022 en organiseert vanwege dit jubileum het Symposium Duurzaam Varen. Het symposium is op vrijdag 16 september 2022 vanaf 13.00 uur in de Maritieme Academie, Almenumerweg 1 te Harlingen.

In deze tijd waarin de zorg voor het klimaat en milieu van levensbelang is, zijn er ook in de watersport allerlei ontwikkelingen om recreëren op het water nu en in de toekomst duurzaam te maken. Hoe lozen we het vuilwater op een verantwoorde manier en welke antifouling smeren we op de boot? Wat doe je met plastic afval? Wat gebeurt er met al die polyester weesboten, die onze sloten en kanalen verstoppen? En is emissieloos varen in de watersport iets voor de verre toekomst of varen we al over enkele jaren allemaal elektrisch of op waterstof? Wat is de stand van zaken voor wat betreft de technische ontwikkelingen op dit gebied? Welke obstakels zijn er nog? Hoe staat het met de regelgeving? En zijn we er als watersporter klaar voor? In dit symposium proberen sprekers en deelnemers antwoorden te vinden op deze vragen.

Er zijn tijdens het symposium workshops waarin verschillende aspecten van duurzaam varen aan de orde komen zoals elektrisch en fossielvrij varen, varen op waterstof, lozen van toiletwater, gebruik van antifouling en het groeiende aantal bootwrakken. Er zijn presentaties van onder andere de Maritieme Academie, Waterrecreatie Nederland, Stifting foar Elektrysk en Fossylfrij Farre Fryslân en de Stichting Jachtrecycling Nederland.

Inleider en dagvoorzitter is Florian Dirkse. Dirkse is zeezeiler en richtte samen met Boyan Slat de inmiddels wereldwijd opererende organisatie The Ocean Cleanup op, schrijver van het boek The Green Miles en tevens bekend van zijn rol als Kapitein Iglo in reclame voor Iglo-vissticks.

Het symposium is toegankelijk voor iedereen met interesse in watersport en varen. De toegang is gratis. Aanmelden kan via www.hwsv.frl/symposium  en daar is ook meer informatie te vinden.

Nadere informatie: Jubileumcommissie HWSV, Bernard Kramer 06 28317388

Aankomende evenementen