Algemeen nieuws

Afwerking Noordzijde

Huisfotograaf Thewes Hoekstra is alweer gespot op ons mooie haventerrein dat mede door onze vrijwilligers er weer piekfijn uit komt te zien. Ook de eerste boten zijn alweer te water gelaten. 

Laat het voorjaar maar komen!

Cursus klein vaarbewijs 1 blijkt schot in de roos!

Met een deelnemersaantal van dik boven de dertig mag toch gesproken worden van een groot succes nietwaar!?

Toch heeft de organisatie moeten besluiten om de vervolgcursus “Klein vaarbewijs 2” niet door te laten gaan. Helaas is er onder de huidige groep cursisten te weinig animo om deel te nemen aan de vervolgcursus. Toch willen we de vrijwilligers en de cursisten bedanken voor een aantal gezellige en bovenal leerzame avonden. We hopen jullie volgend vaarseizoen allen gezond en wel te mogen begroeten op onze mooie Fryske Marren!

 

Dat u het even weet

Beste leden,

Hierbij laten wij u vanuit het bestuur even weten dat er 2 wijzigingen zijn m.b.t. de activiteitenkalender.

Zo is de “Sluiting vaarseizoen” één week verschoven. Deze zal nu plaatsvinden op zaterdag 15 oktober 2022 vanaf 17.00 uur in ons gezellige clubhuis “De Kupery”

Ja, u leest het goed, we toveren zomaar even een weekje extra aan het vaarseizoen toe.

Ook het nieuwjaarsconcert van Shantykoor “De Headammers” is een weekje doorgeschoven. Deze staat nu op de kalender voor 15 januari 2022 i.p.v. 8 januari.

Zegt het voort, zegt het voort!

Verder willen wij u er nogmaals op wijzen dat het opzeggen van uw ligplaats en/of uw lidmaatschap bij WSV St.Nic dient te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.

Zegt u uw ligplaats of lidmaatschap niet voor 1 december op dan zal deze automatisch met een jaar worden verlengd zoals ook wordt beschreven in ons clubblad “Het Kompas”.

Wij wensen u nog een mooi naseizoen!

Aankomende evenementen

Marwiekein