Uitnodiging watersportdag 2024

Gezellige watersportdag met ringfietsen en nog veel meer bij WSV St.Nicolaasga.

 

Of het gezellig was?

Zaterdag jl. vond de opening vaarseizoen plaats in ons clubhuis "De Kúperij". Na een introductiemiddag voor onze nieuwe leden mocht ook de rest van ons ledenbestand aanschuiven om onder het genot van een hapje en een drankje te genieten van ons eigen Shantykoop "De Headammers".

En ja, dat was zeker weer gezellig.😃🎶

Fotocredits Thewes Hoekstra

Informatie over onze evenementen

Hallo leden van WSV St.Nyk,

Nagenietend van een geslaagde opening  vaarseizoen waarbij het Shantykoor een prachtig optreden verzorgde en we een aantal nieuwe gezichten mochten verwelkomen zit ik onder het genot van een wijntje en met het zonnetje op de rug een blik vooruit te werpen op de komende activiteiten van ons als evenementencommissie.

Allereerst is daar de Watersportdag met aansluitend de BBQ achter op het terrein van de haven.  Het is denk ik goed om hier even wat extra de aandacht op te vestigen, niet alleen vanwege onze vele nieuwe leden maar ook vanwege het teruglopend aantal deelnemers aan deze activiteit. Vanuit de enquête werd duidelijk dat dit o.a. te maken heeft met het onbekende… wat is het precies, wat wordt er van ons verwacht, etc. Vandaar nu wat extra uitleg.

De Watersportdag en BBQ: zaterdag 15 juni

Een gezellige middag in samenwerking met de zeilcommissie waarbij we met elkaar kunnen genieten van alles wat met watersport te maken heeft. Saamhorigheid, activiteiten op en rond het water, elkaar beter leren kennen en dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. De hele middag kan er gezeild, gesubt en gezwommen worden, er kan genoten worden van een lekker kopje koffie of een koud drankje op ons speciaal daarvoor neergezet terras en voor de kinderen is er een springkussen of waterbaan. De kinderen die hebben deelgenomen aan de zeillessen in de week voorafgaand aan de watersportdag worden even extra in het zonnetje gezet en krijgen aan het eind van de middag een diploma en wat lekkers. Deze middag is voor iedereen vrij toegankelijk.

Aansluitend is er een BBQ waarbij de evenementencommissie zorgt voor heerlijke vleespakketten van de slager uit het dorp en een drankje. Voor deze BBQ is het wél nodig om je even op te geven. Uitnodiging voor opgave komt t.z.t. via de mail/nieuwsbrief.

Vanwege te weinig opgave kon deze BBQ het afgelopen seizoen helaas niet doorgaan, dus geef jullie massaal op. Met z’n allen maken we er een prachtige, gezellige en onvergetelijke middag van!    

Het Marwikein: 21-09/22-09

Het Marwikein is jaren geleden ontstaan vanuit het idee om samen met mede watersporters te genieten van een weekend weg met de boot, samen gezellig bij elkaar zitten aan het water, leuke dingen doen, met elkaar eten en drinken, etc. De eerste paar jaar vond dit weekend plaats op de Gânzetippe (het eilandje naast de snelweg A6) in het Tjeukemeer. Met elkaar genieten van de natuur, het water, een hapje en een drankje en een potje volleybal. De groep werd groter en op een gegeven moment werd er uitgeweken naar de Margjepôle, een wat groter eiland in de Tjeukemeer waar we met z’n allen de ruimte hadden om te zitten, activiteiten te doen en waar er gebruik kon worden gemaakt (vooral door de jongste leden onder ons) van het strandje.

Ook de zeilcommissie droeg z’n steentje bij aan de activiteiten door het organiseren van een speurtocht op het water met de zeilboot of gewoon een stukje te zeilen voor wie dit leuk vond. 

Wij als Evenementencommissie zorgden voor de versnaperingen, spelletjes, de muziek en onderdak voor als het wat kouder werd. Doordat we gebruik konden maken van het grote schip van Henk en Tineke Kuipers, konden tenten, koelkasten en zelfs de frituurpan en een visrookton meegenomen worden en hoefden de leden die meegingen alleen maar te zorgen voor een goed humeur en hun eigen slaapplaats.

Maar de tijden zijn veranderd, Henk en Tineke hebben hun boot ingeruild voor een iets kleiner exemplaar, oudere leden zijn vertrokken en de nieuwe leden moeten hun weg nog een beetje vinden binnen onze vereniging. Voor ons het moment om Het Marwikein onder de loep te nemen en te kijken wat wij als commissie willen, wat leden willen en wat er mogelijk is. Daarom dit jaar een Marwikein ‘Back to basic”, wat betekent: Iedereen zorgt voor z’n eigen drankjes en eten (uitgezonderd van een patatje en frikadel, hier zorgen wij voor), geen gesleep met grote koelkasten en gewoon een gezellig weekend samen weg, genieten van, hopelijk, mooi weer, activiteiten op en rond het water en elkaars gezelschap.    

Meer informatie volgt dus houdt de nieuwsbrief/mail goed in de gaten.

We hopen dat het zo voor een ieder iets duidelijker is geworden wat de verschillende evenementen inhouden en dat het jullie enthousiast heeft gemaakt om mee te doen!

We zien jullie snel!

Evert bedankt namens de evenementencommissie

"Evert van den Berg verzetten."

Dit jaar heeft Evert besloten te stoppen met de evenementencommissie. Na dik 20 jaar in de organisatie van feesten en bijeenkomsten te hebben gezeten, was het nu tijd om het stokje door te geven. Even terugblikkend, er is in deze 20 jaar veel veranderd, door de vooruitstrevendheid van Evert. Zo was hij karrentrekker in het digitaliseren door van kladblok naar telefoon te gaan. Ook was hij trendsetter in het delegeren, zijn vrouw Catharina stond vaak achter de bar, zodat hij het overzicht kon houden om alles in goede banen te leiden. Ook hebben we jaren mogen teren op zijn certificaat Sociale Hygiëne, wat niet voor iedereen is weggelegd. Mede hierdoor zijn er in deze 20 jaar ook geen noemenswaardige incidenten geweest. Klasse!

Door zijn vertrek laat hij daarom ook zeker een groot gat achter en zullen we ons best doen deze te vullen. Het is wel een geruststellend gevoel dat hij nog steeds samen met Catharina op onze evenementen aanwezig is.

Maar nu even serieus, Evert (en ook Catharina), bedankt voor jullie jaren trouwe inzet binnen onze vereniging, zowel bij de evenementencommissie, als 10 jaar bij het Shantykoor en natuurlijk als lid, stoer en sterk…... We hopen jullie nog vaak te zien!

Jub-hei-di, Jub-hei-da , Bokma Boomsma Sonnema. Tsjoch!

Sa sawat was gezellig met een grote "G"

Wat hebben we zondag jl. genoten bij WSV Sint Nicolaasga. Met een opkomst van boven de 100 leden en introducés kunnen we spreken van een zeer geslaagde versie.

Ook het nummer "Rote Rosen" gezongen door gastzanger Henk Kuipers bleek een regelrechte hit!

SA SAWAT live bij WSV St.Nic

Live muziek bij WSV St.Nic