Het Kompas

Covid 19 update WSV St.Nic

Zoals bekend zijn de maatregelen rond COVID 19 weer aanscherp. Dit betekent voor ons dat de Kuperij weer gesloten is voor kantine activiteiten. Toiletten blijven wel toegankelijk.

Ook hebben we besloten Kleintje Himmeldei niet door te laten gaan. Uiteraard zijn er wel genoeg kleinere klussen nog te doen, dus de actieve vrijwilligers onder ons kunnen zich nog steeds melden bij onze havenmeesters en zij zullen ervoor zorgen dat er onder de juiste omstandigheden deze werkzaamheden kunnen worden verricht. 

Zoals bekend gaat de ALV dit jaar niet door, maar we willen jullie wel graag op de hoogte brengen van wat er allemaal speelt binnen onze vereniging. Daarom willen we  ons clubblad “Het Kompas” uit brengen, een heel bijzondere en volle editie dus. Ook jullie inzendingen worden gewaardeerd en kunnen voor 24 oktober nog worden ingeleverd bij redactiekompas@gmail.com.

Vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Film 50 jaar WSV St.Nic

Voor iedereen die de film van ons 50 jarig jubileum nog niet gezien heeft of nog eens wil beleven;

Jaarvergadering 2019

Op 30 maart hadden we onze jaarlijkse algemene leden vergadering in ons clubhuis de Kupery. Dit laat goed zien hoe de betrokkenheid van onze verenging is, want we hadden weer over de 100 leden die aanwezig waren. Zoals elk jaar behandelen we voor de pauze de zaken als de verslagen en financien, en na de pauze bespreken we de grotere projecten die dit jaar spelen. Dit jaar hebben we het projectplan voor:

  • het aankopen van grond voor o.a. het recreatieterrein met zwemplaats,
  • het meerjarenonderhoudsplan laat zien dat we de komende 6 jaar behoorlijk voor moeten gaan investering in onderhoud aan steigers, walbeschoeiing, ect.
  • de statuten en havenreglement hebben we aangepast
  • Veiligheid voorop, wat is er al gedaan en wat komt er nog
  • de Visie, wat is het geworden hoe verder
  • ons 50 jarig jubileum, wat hebben we in petto.

Een heel verhaal, maar al met al precies binnen de 2 uur die er voor staat. En zoals atijd, na de vergadering moet er geëvalueerd worden……. Erg gezellig. Een dezer dagen zal het Kompas weer bij u op de deurmat liggen, waar uitgebreid verslag worden gedaan over bovenstaande en nog veel meer. Veel leesplezier gewenst!!

Aanmelden nieuwsbrief
Abonneer je op onze nieuwsbrief een sluit je aan bij de 251 andere WSV St.Nic nieuwsbrief abonnees.
Evenementen:
Aangesloten bij
Ons Shantykoor
Volg ons op Twitter