Nieuws vanuit bestuur

Overstap stroomleverancier

Beste leden,

Zoals in de ALV besproken, zijn we door de extreem stijgende stroomkosten overgestapt naar een andere stroomleverancier en hebben we nu een variabel stroom tarief. Hierdoor verwachten we een scherper stroomtarief te kunnen bieden voor onze leden. Deze overgang heeft in Januari 2023 plaatsgevonden. Zoals afgestemd in de algemene ledenvergadering, wordt dit tarief elke 3 maand beoordeeld om zo nodig dit opnieuw vast te stellen voor de komende 3 maand. Dit  gebeurt op basis van het gemiddelde tarief van afgelopen 3 maand.

Uitkomst van de analyse over de eerste 3 maand is dat het stroomtarief omlaag kan naar 43 cent. Deze staat nu voor 3 maanden vast. Daarna gaan we weer een calculatie doen en bij een aanpassing wordt u hierover opnieuw geïnformeerd.

Deze tarieven zijn alleen van toepassing op verbruik in de werkloodsen. Voor het stroomverbruik bij uw ligplaats, wordt het gemiddelde bedrag van 2023 berekend en dat wordt vermenigvuldigd met uw verbruik.

Verslag Himmeldei 2022

Zaterdag 9 april konden we weer eens een Himmeldei organiseren. Omdat de laatste Himmeldei al weer drie jaar geleden was, was het even afwachten hoeveel animo er nog was om de handen uit de mouwen te steken op deze dag. De weersvoorspellingen waren ook niet geweldig en het welbekende virus was ook nog niet helemaal uitgeroeid. Dus we gingen niet uit van de 100 vrijwilligers die we de laatste editie hadden.

Nu was het zo dat Henk Kuipers zich afgelopen winter stierlijk verveelde en uit pure frustratie al het onkruid van het haventerrein had verwijderd.
Hartstikke mooi natuurlijk maar daardoor had ik wel een grote klus minder waar ik normaal wel 15 tot 20 man/vrouw mee aan het werk kan zetten.

Gelukkig hebben we met zo’n groot haventerrein altijd wel genoeg te doen en raakten we hierdoor niet in paniek.
Vanaf 8 uur was er ontvangst met koffie en koek voor de nodige energie. De eerste klussen werden verdeeld over de aanwezige vrijwilligers en ook kwamen er steeds meer mensen binnen druppelen.
8 uur opkomst vinden sommige mensen een beetje te enthousiast in hun vrije weekend en die komen iets later. Geen probleem uiteraard. Alle hulp is welkom.

Er kwamen uiteindelijk zo’n beetje 70 vrijwilligers op de dag zelf en over het hele weekend.  Sommige leden paste zaterdag 9 april niet en boden aan om de vrijdags alvast wat voor te bereiden. Of zondags nog wat op ruimen. Altijd goed natuurlijk.
Het weer bleek uiteindelijk best mee te vallen. We hebben een paar buitjes gehad waarbij je dan even moest schuilen en even uit kon rusten.
Rond 12 uur was het ook even rusten maar op adem komen lukte bijna niet omdat Jacob broodjes hamburger en broodjes shoarma had bereidt en daar bleef je ook maar van eten.

Marcel Bos en ik hadden een beste lijst met klussen die we hadden verdeeld in klussen rondom de boerderij en klussen achter op het terrein.  Marcel regelde de klussen voor, en ik achter.
Tegen het eind van de dag kwam de bodem van mijn lijstje met klussen al aardig in beeld en ook Marcel zijn lijstje was al behoorlijk afgevinkt.

Maar voor je het weet is het dan ook al weer 16.00 uur en begon de Kuperij dermate te lonken dat de meeste vrijwilligers, moe maar voldaan, zich neervlijden en konden genieten van een welverdiend drankje.

Namens het bestuur hartelijk dank aan al de vrijwilligers voor weer een geslaagde Himmeldei.

Ronny Kuipers

Foto credits Thewes Hoekstra

Opsporing verzocht

Beste leden en volgers van WSV St.Nic,

Via dit bericht willen wij uw medewerking vragen bij het vinden van de dader(s) betreffende de brandstichting op de steiger bij de Margjepôle op 19 maart jl.

De brand op de steiger heeft dusdanig grote schade aangericht dat de Marrekrite de kosten voor herstel wil verhalen op de dader(s).

Via de politie hebben wij onderstaande foto’s ontvangen met het verzoek deze met u te delen.

Het betreft hier foto’s van een motorboot die vlak na de brand is gepasseerd bij de Follega brug.

De politie gaat er vooralsnog van uit dat de opvarende(n) van deze boot zeer belangrijke getuige(n) kunnen zijn van deze nutteloze brandstichting.

Wij van WSV St.Nic vinden het van belang dat de dader(s) hun straf niet ontlopen en willen u dan ook vragen of u weet wat voor type boot dit is en of u misschien de eigenaar kent.

U kunt uw tips delen via emailadres info@marrekrite.frl of telefonisch via 058-212 85 81.

Kijk voor meer informatie op de website van de Marrekrite

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Delen? Ja graag!

Aankomende evenementen

Marwiekein