Nieuws vanuit bestuur

Wijziging kantoorbezetting

Geachte leden van de gezelligste watersportvereniging van Friesland,

langs deze weg willen wij u laten weten dan met ingang van mei 2021 de bezetting van ons kantoor wijzigd van dinsdagmorgen naar DONDERDAGMORGEN!

Dit is eerder al kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief die u bij uw jaarlijkse ligplaats factuur heeft mogen ontvangen.

De dames Herma de Boer en Janke de Vries staan u dus voortaan graag op donderdagochtend te woord inzake administratieve vragen aangaande WSV St.Nic.

Mededelingen vanuit het bestuur

Beste watersportleden.

Het einde van ons watersportseizoen is weer in aantocht, wat dus weer de nodige werkzaamheden met zich mee brengt. Voor de één is dit de boot uit het water voor onderhoud en de ander het winterklaar maken om in het water te overwinteren.

In beide gevallen betekend dit meer activiteiten en mensen op de haven. Daarbij zijn natuurlijk de COVID-19 maatregelen ook nog steeds op onze haven van toepassing.

Hierbij nogmaals het dringende verzoek; houdt jullie aan de basis regels, met als aanvulling op “werk zoveel mogelijk thuis”; kom met het minimale aantal personen uw werkzaamheden verrichten op ons haventerrein (maak er geen familie-uitje van). Respecteer daarbij de instructies van de havenmeesters en vrijwilligers. Ook zij moeten hun werkzaamheden onder verantwoorde omstandigheden kunnen doen. Als bestuur  verwachten we dat iedereen hiervoor begrip kan opbrengen, om zo, het toch al bijzondere seizoen, goed af te sluiten.

Tanken

Veel leden tanken voor de winter nog hun dieseltank vol, om condensvorming te voorkomen. Deze faciliteit hebben we op onze haven, maar bijt af en toe ook met de takelwerkzaamheden, met de takelplanning en op logistiek vlak (geen plaats om af te meren). Daarom het verzoek dit zoveel mogelijk op afspraak te doen, en bij voorkeur tussen 9 en 12.

Let op, de betaling vind alleen digitaal plaats!

 

De overwintering van uw boot.

Afgelopen jaren hebben we helaas veel boten zien los slaan en zelfs onderwater zien lopen. Iets wat in veel gevallen niet nodig was geweest, als de juiste maatregelen waren genomen:

  • Draai afsluiters dicht (na de nodige voorzorgsmaatregelen)
  • Zorg dat het regenwater weg kan lopen in uw open kuip.
  • Controleer dat de landvasten in goede staat zijn en passend bij uw formaat boot.
  • Kom regelmatig even langs om te inspecteren. Woont u niet in de buurt, kunt u ook een bekende vragen dit voor u te doen.

Meer tips: https://bootplus.nl/downloads/winterklaar.pdf

Voorkomen is beter dan genezen.

Met vriendelijke groeten,

Heb Bestuur van WSV St Nicolaasga.  

Covid 19 update WSV St.Nic

Zoals bekend zijn de maatregelen rond COVID 19 weer aanscherp. Dit betekent voor ons dat de Kuperij weer gesloten is voor kantine activiteiten. Toiletten blijven wel toegankelijk.

Ook hebben we besloten Kleintje Himmeldei niet door te laten gaan. Uiteraard zijn er wel genoeg kleinere klussen nog te doen, dus de actieve vrijwilligers onder ons kunnen zich nog steeds melden bij onze havenmeesters en zij zullen ervoor zorgen dat er onder de juiste omstandigheden deze werkzaamheden kunnen worden verricht. 

Zoals bekend gaat de ALV dit jaar niet door, maar we willen jullie wel graag op de hoogte brengen van wat er allemaal speelt binnen onze vereniging. Daarom willen we  ons clubblad “Het Kompas” uit brengen, een heel bijzondere en volle editie dus. Ook jullie inzendingen worden gewaardeerd en kunnen voor 24 oktober nog worden ingeleverd bij redactiekompas@gmail.com.

Vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Evenementen:
Aangesloten bij
Ons Shantykoor
Volg ons op Twitter