Nieuws vanuit bestuur

Update Coronabeleid per 11-06-2020

 

Geachte leden.

Hierbij een update d.d. 11 juni 2020 met betrekking tot het Covid 19 beleid bij ons op de haven van WSV St Nicolaasga. De situatie in Nederland wordt steeds meer versoepeld. Dit is een aanleiding voor het bestuur om het beleid ten aanzien van het Covid 19 aan te passen.

Vanaf 15 juni wordt het toiletgebouw geopend, echter de haven blijft alleen toegankelijk voor onze vaste ligplaatshouders. Er zullen wel extra maatregelen worden getroffen in het toiletgebouw, wat we duidelijk zullen aangeven. Denk eraan dat bepaalde WC’s, wastafels en douches niet gebruikt kunnen worden om de 1.5 meter afstand te kunnen borgen. Ook is er 1-richtingsverkeer van kracht.

De haven blijft tot 1 Juli alleen toegankelijk voor ligplaatshouders, daarna wordt deze regel opgeheven. Dit betekent dat campers, passanten en dagrecreatie vanaf 1 Juli weer mogelijk is. Onze toiletvoorzieningen zullen dan dagelijks extra grondig worden gereinigd. Indien sportkantines vanaf 1 juli geopend mogen worden, wordt het terras c.q. de serre geopend inclusief de toiletten nabij de kantine. De kantine zelf blijft gesloten. Voor het openen van het terras zijn uiteraard ook maatregelen nodig. Deze worden ter plaatse aangegeven en we vertrouwen erop dat een ieder zich hier aan houdt.

 

            Vanaf 1 juli wordt de haven en het haventerrein weer geopend voor campers en passanten maar er kan niet contant worden betaald. De betaling vindt op de volgende wijze plaats. Bij aankomst wordt een welkomkaart uitgereikt, voorzien van een sticker met de tekst dat i.v.m. de coronacrisis wordt verzocht het sta- c.q. liggeld via internetbankieren te betalen. Voorts wordt verzocht de naam aan te geven en datum van aankomst en vertrek in te vullen. Het sta- c.q. liggeld bedraagt € 12,- per dag. Tenslotte wordt het bankrekeningnummer van de WSV aangegeven. Eventueel kan ook worden betaald via Tikkie. Hiervoor moet echter een mobiel telefoonnummer aan de havenmeester worden doorgegeven.

Voor wat betreft de evenementen, deze worden niet meer georganiseerd voor de vakantie op ons haventerrein. Dit geldt voor het bestuur (denk aan de ALV) maar ook de zeilcommissie, evenementencommissie en ons Shantykoor. It is net oars…..

En zoals al eerder aangegeven, hebben we dit voorjaar helaas geen Himmeldei kunnen organiseren, maar dat betekent niet dat het groen niet doorgroeit of onderhoud niet meer nodig is. Gelukkig zijn er steeds meer vrijwilligers die ons goed helpen met de groenvoorziening, schoonmaak en klein onderhoud, maar er is nog meer dan genoeg te doen en de meer zielen de meer vreugd. Dus is er iets waar u goed in bent, graag wilt doen, of denkt… geen zin maar toch in het belang van de vereniging, neem dan contact op met de havenmeesters. Dit wordt gewaardeerd!!!

Tot zover,

Het bestuur van WSV St Nicolaasga

Groeten Bonne Posthuma

Aanpassing beleid per 31-03-2020

Geacht lid, beste watersporter.

Zoals al vaker gecommuniceerd, volgen we als bestuur zo goed mogelijk het advies op van onze regering om het Corona virus te lijf te gaan. Dit om zowel u, als onze havenmeesters zo goed

mogelijk te beschermen. Zoals bekend, geldt voor geheel Nederland dat we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, afstand van elkaar houden, geen groepsvorming hebben, goed letten op onze hygiëne en op elkaar. Specifiek voor o.a. provincie Fryslân, zijn de toiletvoorziening op jachthavens niet meer toegankelijk. Naast alle maatregelen die we al hebben genomen, moeten we op basis van onze ervaringen en aanpassingen in het beleid, de regels nog iets aanscherpen.

Een overzicht wat wel en niet mag, staat hieronder en gaat per direct in:

Wat mag wel:

  • WSV terrein is toegankelijk voor leden, die de boot op ons terrein hebben liggen. Probeer wel het bezoek zo kort mogelijk te houden, met minimaal aantal mensen.
  • Het takelen van boten vanuit winterstalling in water gaat door, wel onder passende omstandigheden (geen groepsvorming, geen contact, voldoende afstand, etc).
  • De werkloodsen worden verhuurd en boten gewisseld. Waar nodig, worden de werkloodsen voorzien van een eigen toiletvoorziening.

Wat kan niet meer:

  • Het sanitair gebouw en de kantine zijn niet meer toegankelijk.
  • Recreatie (campers en passanten) worden niet meer toegelaten
  • Diensten, waar fysiek contact met de havenmeesters voor nodig is, buiten de genoemde diensten bij “wat mag wel” om, worden niet meer geleverd. Voor afstemming van zaken, neem dan digitaal contact met de havenmeesters op. (havenmeester@wsv-stnic.nl / 06-1255 4659).
  • Klussen aan de boot in winterstalling, dus op de wal, is niet meer geoorloofd.

Dit i.v.m. te verwachten drukte, dus groepsvorming èn geen toegankelijke sanitaire voorzieningen op het terrein.

  • Het takelen van boten voor op transport vindt niet meer plaats.

Hierbij kunnen we nl. niet de gevraagde afstand garanderen i.v.m. complexiteit van boot nauwkeurig op trailer of transportwagen zetten.

  • Onze evenementen kunnen onder huidige omstandigheden niet door gaan. Dit geldt vooralsnog alleen voor “Opening vaarseizoen”. Overige evenementen zijn onder voorbehoud.

 

Tot nader order zijn deze maatregelen van toepassing op ons terrein.

We vertrouwen op uw begrip en verwachten dat deze regels door u in acht worden genomen.

 

Blijf gezond en let op elkaar!

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur W.S.V. St Nicolaasga

Maatregelen i.v.m. Corona uitbraak

Beste leden,

Wij hebben het bericht van veiligheidsregio Fryslan ontvangen, dat per direct, de toilet voorzieningen op jachthavens gesloten moeten worden. Als bestuur hebben we al tijdig besloten het beleid dat in Nederland gevoerd wordt, naar eer en geweten te volgen. Daarbij willen ook onze havenmeesters en onze leden zo goed mogelijk beschermen.

Daarom het volgende daar bovenop; het takel werk en de loodswisselingen blijven volgens planning doorgaan, echter overige zaken waarbij contact met de havenmeester nodig is, zullen minimaal plaatsvinden. Ook voor campers en passanten zijn we gesloten. Probeer zoveel mogelijk digitaal met de havenmeesters te communiceren, dus E-mail (havenmeester@wsv-stnic.nl) of WhatsApp / bellen (06-1255 4659).

Corona

En tot slot, de gedragsregels die in Nederland gelden, gelden natuurlijk ook op onze haven. Dus houd 1.5 meter afstand, voorkom groepsvorming en spreek elkaar aan wanneer we zien dat dit niet gebeurd, want we moeten elkaar scherp houden.

Namens het bestuur van WSV St Nicolaasga,

Bonne Posthuma

Evenementen:
Aangesloten bij
Ons Shantykoor
Volg ons op Twitter