WSV St.Nic nieuws

Takelen voor winterstalling

Hierbij nogmaals het verzoek voor het maken van een afspraak voor het takelen als u wel in de winterstalling heeft geboekt, maar nog niet een takelafspraak. De planning begint al vol te raken, dus wees er snel bij. We takelen tot 1 december, maar hoe eerder we uw verzoek hebben, des te beter we daar op in kunnen spelen. Dit kan telefonisch worden afgestemd met onze havenmeesters

Per 1 december maken we het terrein winterklaar (inclusief hogedruk voor het afspuiten) en daarna kan er alleen nog worden getakeld worden voor uitzonderingen. 

Uw havenmeesters;

Sybrand Groenendal en Thea Seinen
06-12554659
Van dinsdag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdags tot 12.00 uur.
Zondag en maandag vrij.

Opzeggen van ligplaats

Er zijn dit jaar best veel ligplaatshouders die de boot hebben verkocht en waar geen nieuwe voor in de plaats komt. Vergeet dan niet uw ligplaats voor 1 december op te zeggen bij onze administratie, anders zit u er weer een jaar aan vast, wat natuurlijk voor beide partijen jammer is.  
 

Algemene ledenvergadering

Alle leden hebben per post een uitnodiging met begeleidend schrijven ontvangen voor onze ALV op 30 oktober as. Nog even ter herinnering, reserveer tijdig als uw de ALV wilt bijwonen, het zij fysiek of digitaal.

WSV Havenfeest i.p.v. Marwiekein

Geachte leden van WSV-St.Nic,

Graag nodigen wij u uit om samen toch nog een feestje te vieren op onze mooie haven. Dit feestje staat gepland voor zaterdag 11 september vanaf 14.00 uur.

Hoewel we momenteel nog steeds met handen en voeten gebonden zijn aan allerlei Corona maatregelen willen we toch proberen om dit vaarseizoen nog iets feestelijks mee te geven achter op ons fantastische haventerrein. Dit alles natuurlijk binnen de dan geldende Corona bepalingen vanuit de regering en het RIVM.

Deze dag komt dan in plaats van het jaarlijks terugkerende “Marwiekein”.

We laten jong en oud weer genieten van een reeks hylarische spelletjes, dat belooft dus weer een dolle boel te worden.

Mochten de besmettingen tegen die tijd wel weer oplopen, dan kunnen wij ons genoodzaakt voelen het evenement af te gelasten. Hiervan zullen wij u dan tijdig op de hoogte stellen.

Wij zorgen deze dag voor gratis eten (gerookte en gebakken vis, snacks en patat) en ook kunt u bij ons een heerlijk gekoeld biertje bestellen voor slechts 1 eurotje.
Wenst u echter iets anders te drinken, dan verzoeken wij u dit zelf mee te brengen.

Natuurlijk is het voor de organisatie van groot belang dat we weten op hoeveel mensen we mogen rekenen. Daarom verzoeken wij u even op te geven via onderstaand opgavenformulier.

Jij komt toch ook !?

OPGAVE HAVENFEEST 2021


  Verzegeling afsluiter vuilwateropslagtank/toilet

  In deze VNM-Nieuwsflits:

  Internetconsultatie verzegeling afsluiter tussen de vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer.

  De internet consultatie door de overheid m.b.t. de wijziging van het BAL (Besluit Activiteiten Leefomgeving) in verband met verzegeling afsluiter tussen vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer is van start gegaan.

  Het is van groot belang dat er zoveel mogelijk reacties op deze concept regelgeving binnenkomen bij de overheid, omdat op de invoering van de verzegeling op korte termijn (gelijk met inwerkingtreding Omgevingswet per 1 juli 2022) nogal wat valt af te dingen.

  Het VNM heeft hierover een duidelijk standpunt ingenomen, maar reacties uit het veld zijn brood nodig om een kans te maken de verzegeling in werking te laten treden op een manier en op een tijd die recht doet aan de mogelijkheden van de pleziervaarvaarder en met name van de pleziervaarder met een kleine beurs.

  Voor alle duidelijkheid deze internet consultatie gaat alleen over het in voeren van een verzegeling van de afsluiter in gesloten stand tussen de vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer en dat de eigenaar van het pleziervaartuig de verzegeling zelf mag aanbrengen.

  Dus niet over de uitvoering en/of de verkrijgbaarheid (kosten en waar verkrijgbaar) van het zegel.

  U als bestuur wordt dringend verzocht deze VNM-Nieuwsflits door te sturen naar uw leden zodat zoveel mogelijk reacties naar de overheid gaan.
  Uiteraard kan iedereen zelf een reactie schrijven eventueel met een begeleidend document waarin men dieper kan ingaan op de deze materie. Wellicht is het voor veel mensen makkelijker om het standpunt van het VNM over te nemen en dat via kopiëren en plakken naar de overheid te sturen.

  Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

  https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_bal_verzegeling_toiletwater_pleziervaart

  Standpunt van het VNM inzake de verzegeling van de afsluiter in gesloten stand tussen de vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer:

  “Geachte heer/mevrouw,
  De onderstaande reactie mag openbaar zijn. Ik sluit mij aan bij het standpunt van het Verbond Nederlandse Motorbootsport (bij het VNM zijn 106 watersportverenigingen in Nederland aangesloten) inzake de verzegeling van de afsluiter in gesloten stand tussen de vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer. Het standpunt van het VNM luidt als volgt:
  Het VNM is natuurlijk voorstander van een goede waterkwaliteit en is er zich van bewust dat vervuild water een gezondheidsrisico oplevert voor zwemmers en andere watersporters. Verzegeling van de afsluiter in gesloten stand tussen de vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer zal de handhaafbaarheid van het lozingsverbod en de waterkwaliteit nog verder verbeteren. Maar in de visie van het VNM kan de verzegeling pas worden ingevoerd als de benodigde infrastructuur is aangelegd, zoals voldoende uitpomp stations in jachthavens en op openbare aanlegplaatsen zoals winkelsteigers en gemeentehavens en langs openbaar vaarwater. Dit alles om te voorkomen dat er lange wachtrijen ontstaan en de acceptatie van de regel wordt geschonden. Ook moet er voldoende aanbod zijn van compacte gecertificeerde en betaalbare zuiveringsinstallaties. Voorafgaand aan de invoering van de verzegeling zal de overheid daar de focus op moeten richten. Van de pleziervaarder met een veelal beperkte vuilwateropslagtank kan moeilijk worden verwacht dat met een volle tank wordt doorgevaren naar een uitpompstation dat soms meer dan 50 km verderop gelegen is. Daar aangekomen is het nog maar de vraag of het pompstation in bedrijf is en of de passant met een volle tank wordt toegelaten om zijn tank leeg te pompen zonder dat er een financiële vergoeding wordt gevraagd (zie Activiteitenbesluit milieubeheer artikel 3.26i lid 4). Dat is een gezondheidsrisico voor de pleziervaarder.
  Met vriendelijke groet,”

  Op de site van de internet consultatie ziet u de blauwe knop met de tekst “Geeft uw reactie op deze consultatie” Klik op deze knop selecteer indien gewenst de bovenstaande tekst. Dan met kopiëren en plakken de geselecteerde tekst in het veld plakken waar staat “Uw reactie”.

  Doe mee reageer uw inbreng is van belang!!!!!!!

  Download deze brief als PDF

  Evenementen:
  Aangesloten bij
  Ons Shantykoor
  Volg ons op Twitter