Geldt voor de WSV St.Nic de btw vrijstelling voor zeilboten?

Deze vraag is al een aantal keer aan ons gesteld en om zeker te zijn hebben we het laten uitzoeken door ons  accountantkantoor Van der Veen en Kromhout en zij kwamen met de volgende verklaring:

“Watersportvereniging St. Nicolaasga kan per 1-1-2017 geen gebruik maken van de btw vrijstelling op verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die geschikt zijn voor de beoefening van watersport.  Deze vrijstelling mag alleen worden toegepast door niet-winstbeogende watersportverenigingen. Watersportvereniging St. Nicolaasga is echter een winst-beogende watersportvereniging aangezien deze belastingplichtig is voor de winstbelasting (vennootschapsbelasting ).”

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Clara Steneker
Penningmeester WSV St.Nic

Aankomende evenementen