Inflatie ook bij WSV St.Nic

Inflatie!

We zien dagelijks in de kranten voorbij komen dat de inflatie ons in de greep heeft. Energie en voedselprijzen zijn ongekend gestegen en dat merken we bij elke aanschaffing die we doen. Ook wij als vereniging blijven hier niet voor bespaard en proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan. We zien met name dat de kosten van de energie en horeca sterk zijn toegenomen. Als bestuur is ons streven om het watersporten zo betaalbaar mogelijk te houden, dus doen we ons best onze tarieven minimaal aan te passen. Er zijn echter op dit moment 2 uitzonderingen waar we vinden genoodzaakt te zijn deze per 1 januari te verhogen, te weten stroom en dranken.

Dranken.

Zoals bij de meeste leden bekent, hebben we jaren lang onze verkoopprijzen van dranken in de Kuperij op een laag niveau kunnen vasthouden. Echter dit jaar zien we dat de inkoopprijzen van dranken dusdanig sterk zijn toegenomen dat we genoodzaakt zijn onze prijzen in de Kuperij per 1 januari met 25 cent te verhogen. De nieuwe prijzen komen t.z.t. in de Kuperij te hangen.
Naast de stijging van afgelopen jaar, hebben nu al diverse producenten van dranken aangegeven dat per 2023 de prijzen wederom aanzienlijk zullen stijgen. Als bestuur hebben we besloten dit nu niet mee te nemen. Eind volgend jaar gaan we beoordelen wat de prijsontwikkeling in 2023 is geweest.

Energie.

Ons huidig energiecontract loopt per 31-12-2022 af en dat betekend dat we per 1 januari nieuwe tarieven krijgen. Ons stroomtarief gaan we dan ook verhogen van 25 cent naar 60 cent per kWu. Volgens de statuten moet een prijsverhoging groter dan 3% op tarieven die op onze prijslijst staan vermeld, op de ALV instemming krijgen.
Als bestuur willen we hier liever niet mee wachten. Voor onze vereniging gaat de prijsstijging per 1 januari in en het later in laten gaan zou dan ook de niet stroom gebruikers treffen. Daarbij willen we juist stimuleren dat er zuiniger met energie wordt omgegaan en dit is een goede stimulans. Daarnaast zijn er ook interne processen wat bij een latere aanpassing van dit tarief, extra werk met zich meebrengt. Als bestuur realiseren we ons dat we hierdoor vooruitlopen op een beslissing die in de ALV pas kan worden genomen, maar gezien bovenstaande argumenten lijkt dit ons de meest eerlijke manier voor onze vereniging en haar leden. Mocht tijdens de ALV kenbaar worden gemaakt dat zij niet akkoord is, draaien we deze beslissing terug.

Zoals eerder vermeld, willen we als bestuur het watersporten betaalbaar houden. Daarom is er de intentie om de overige tarieven volgend jaar met “slechts” 3% te verhogen. We wijken af van onze standaard indexatie formule, die dan ongekend hoog zou zijn, omdat die direct gekoppeld is aan de inflatiecijfers van het CBS.

Vertrouwende op uw begrip.

Het bestuur
WSV St Nicolaasga

Aankomende evenementen