It giet oan!

De Covid maatregelen nemen af en het mooie weer neemt toe. De tijd van genieten breekt weer aan en dat zien we ook bij onze bootbezitters op haven, want er is weer volop actie en de echte “die-hards” zijn er alweer er op uit getrokken met hun boot. 

Ook vanuit het bestuur staan er diverse zaken op de planning maar eerst organiseert onze  evenementencommissie een gezellig avondje in de Kupery (19 maart).

En wat zit er nog meer in het verschiet:

  • 26 maart: Algemene ledenvergadering
  • 2 April: een middag voor de nieuwkomers: We willen onze nieuwe leden van harte welkom heten bij onze vereniging en graag meer vertellen over het reilen en zeilen op onze haven. En na afloop zoals altijd op zaterdag middag, een borreltje in ons Clubgebouw De Kupery. Dit is de eerste keer dat we dit organiseren, dus hierbij ook een uitnodiging voor de leden die al langere tijd lid zijn en interesse hebben. Iedereen is welkom.
  • 9 April: Onze jaarlijkse “Himmeldei” (klus en schoonmaak dag). Een dag lekker samen klussen op de haven, want we hebben onze leden hard nodig om onze haven netjes te houden. En daarna natuurlijk uitgebreid evalueren met een hapje en een drankje. We starten om 08.00, maar mocht dit niet lukken, later bent u ook nog zeker welkom.

Overige data met evenementen volgt en komt ook op onze website.

 

Verder lopen er diverse projecten:

Duurzaamheid:

Vanuit onze visie willen we ons steentje bijdragen aan een duurzaam bestaan. We zijn nu 2 projecten aan het uitwerken, te weten zonnepanelen op de werkloodsen en een insectentuin.

Noordoever

Daarnaast willen we einde dit jaar starten met de renovatie van onze noordoever. Die wordt voorzien van nieuwe walbeschoeiing en daarbij een aantal aanpassingen. Hierover meer op onze Algemene Ledenvergadering en uiteraard in ons clubblad “Het Kompas”.

 

Speeltuin

Dit jaar willen we ook het project “Speeltuin” afronden. Er zijn diverse toestellen en donaties beschikbaar gesteld die we gaan omzetten in een plek voor vertier voor de jeugd.

Website

Ook deze verdient een upgrade en gaan we binnenkort mee van start.

Als bestuur en havenmeesters hopen we onze leden weer snel te ontmoeten op onze haven want we zijn natuurlijk een vereniging van watersporters en hebben wat schade in te halen. 

En nogmaals de oproep voor onze Himmeldei. Vele handen maken ligt werk!!

 

Het bestuur.

Aankomende evenementen