Jaarvergadering 2019

Op 30 maart hadden we onze jaarlijkse algemene leden vergadering in ons clubhuis de Kupery. Dit laat goed zien hoe de betrokkenheid van onze verenging is, want we hadden weer over de 100 leden die aanwezig waren. Zoals elk jaar behandelen we voor de pauze de zaken als de verslagen en financien, en na de pauze bespreken we de grotere projecten die dit jaar spelen. Dit jaar hebben we het projectplan voor:

  • het aankopen van grond voor o.a. het recreatieterrein met zwemplaats,
  • het meerjarenonderhoudsplan laat zien dat we de komende 6 jaar behoorlijk voor moeten gaan investering in onderhoud aan steigers, walbeschoeiing, ect.
  • de statuten en havenreglement hebben we aangepast
  • Veiligheid voorop, wat is er al gedaan en wat komt er nog
  • de Visie, wat is het geworden hoe verder
  • ons 50 jarig jubileum, wat hebben we in petto.

Een heel verhaal, maar al met al precies binnen de 2 uur die er voor staat. En zoals atijd, na de vergadering moet er geëvalueerd worden……. Erg gezellig. Een dezer dagen zal het Kompas weer bij u op de deurmat liggen, waar uitgebreid verslag worden gedaan over bovenstaande en nog veel meer. Veel leesplezier gewenst!!

Aankomende evenementen