Kuper(n)ij

Het afgelopen jaren kwamen er vanuit de vereniging en het Shantykoor geluiden om “de Kuperij” te vernieuwen… Met name de akoestiek is een groot struikelblok, maar ook de aankleding en functie van de verschillende ruimtes in “de Kuperij” kunnen wel wat liefde en aandacht gebruiken en dus heeft het bestuur een commissie in het leven geroepen om hier eens een kritische blik op te werpen…

Vanuit verschillende geledingen zijn personen benaderd om deze commissie te versterken en te kijken naar de knelpunten en mogelijkheden.

De commissie bestaat uit:

  • Jonh Jonkman : havenmeester
  • Harm Negerman : vanuit Shantykoor en de Evenementencommissie
  • Jacob Jellesma : vanuit het bestuur
  • Geertje Eiling : vanuit de vereniging
  • Bertien Posthuma : vanuit de vereniging

We hebben een aantal vergadering gehad waarin we hebben gesproken over het verbeteren van de akoestiek, het aankleden van de verschillende ruimtes in “de Kupeij”, o.a. de Hal, de Serre en “de Kuperij” zelf maar ook het realiseren van een ruimte voor onze jongste leden….

Dit alles willen we realiseren door gebruik te maken van bestaande materialen, zoals de oude walbeschoeiing en reeds aanwezige accessoires, aangevuld met nieuwe aankopen zoals gordijnen (voor de akoestiek), verf, saus etc.

Het bestuur heeft haar goedkeuring gegeven, dus wij kunnen de komende tijd met veel enthousiasme aan de slag. 

Hieronder een kleine impressie in de vorm van een moodbord:

Commissie Kuper(n)ij

Aankomende evenementen