Watersportvereniging St.Nicolaasga

Mededelingen vanuit het bestuur

Beste watersportleden.

Het einde van ons watersportseizoen is weer in aantocht, wat dus weer de nodige werkzaamheden met zich mee brengt. Voor de één is dit de boot uit het water voor onderhoud en de ander het winterklaar maken om in het water te overwinteren.

In beide gevallen betekend dit meer activiteiten en mensen op de haven. Daarbij zijn natuurlijk de COVID-19 maatregelen ook nog steeds op onze haven van toepassing.

Hierbij nogmaals het dringende verzoek; houdt jullie aan de basis regels, met als aanvulling op “werk zoveel mogelijk thuis”; kom met het minimale aantal personen uw werkzaamheden verrichten op ons haventerrein (maak er geen familie-uitje van). Respecteer daarbij de instructies van de havenmeesters en vrijwilligers. Ook zij moeten hun werkzaamheden onder verantwoorde omstandigheden kunnen doen. Als bestuur  verwachten we dat iedereen hiervoor begrip kan opbrengen, om zo, het toch al bijzondere seizoen, goed af te sluiten.

Tanken

Veel leden tanken voor de winter nog hun dieseltank vol, om condensvorming te voorkomen. Deze faciliteit hebben we op onze haven, maar bijt af en toe ook met de takelwerkzaamheden, met de takelplanning en op logistiek vlak (geen plaats om af te meren). Daarom het verzoek dit zoveel mogelijk op afspraak te doen, en bij voorkeur tussen 9 en 12.

Let op, de betaling vind alleen digitaal plaats!

 

De overwintering van uw boot.

Afgelopen jaren hebben we helaas veel boten zien los slaan en zelfs onderwater zien lopen. Iets wat in veel gevallen niet nodig was geweest, als de juiste maatregelen waren genomen:

  • Draai afsluiters dicht (na de nodige voorzorgsmaatregelen)
  • Zorg dat het regenwater weg kan lopen in uw open kuip.
  • Controleer dat de landvasten in goede staat zijn en passend bij uw formaat boot.
  • Kom regelmatig even langs om te inspecteren. Woont u niet in de buurt, kunt u ook een bekende vragen dit voor u te doen.

Meer tips: https://bootplus.nl/downloads/winterklaar.pdf

Voorkomen is beter dan genezen.

Met vriendelijke groeten,

Heb Bestuur van WSV St Nicolaasga.  

Covid 19 update WSV St.Nic

Zoals bekend zijn de maatregelen rond COVID 19 weer aanscherp. Dit betekent voor ons dat de Kuperij weer gesloten is voor kantine activiteiten. Toiletten blijven wel toegankelijk.

Ook hebben we besloten Kleintje Himmeldei niet door te laten gaan. Uiteraard zijn er wel genoeg kleinere klussen nog te doen, dus de actieve vrijwilligers onder ons kunnen zich nog steeds melden bij onze havenmeesters en zij zullen ervoor zorgen dat er onder de juiste omstandigheden deze werkzaamheden kunnen worden verricht. 

Zoals bekend gaat de ALV dit jaar niet door, maar we willen jullie wel graag op de hoogte brengen van wat er allemaal speelt binnen onze vereniging. Daarom willen we  ons clubblad “Het Kompas” uit brengen, een heel bijzondere en volle editie dus. Ook jullie inzendingen worden gewaardeerd en kunnen voor 24 oktober nog worden ingeleverd bij redactiekompas@gmail.com.

Vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Update Coronabeleid per 11-06-2020

 

Geachte leden.

Hierbij een update d.d. 11 juni 2020 met betrekking tot het Covid 19 beleid bij ons op de haven van WSV St Nicolaasga. De situatie in Nederland wordt steeds meer versoepeld. Dit is een aanleiding voor het bestuur om het beleid ten aanzien van het Covid 19 aan te passen.

Vanaf 15 juni wordt het toiletgebouw geopend, echter de haven blijft alleen toegankelijk voor onze vaste ligplaatshouders. Er zullen wel extra maatregelen worden getroffen in het toiletgebouw, wat we duidelijk zullen aangeven. Denk eraan dat bepaalde WC’s, wastafels en douches niet gebruikt kunnen worden om de 1.5 meter afstand te kunnen borgen. Ook is er 1-richtingsverkeer van kracht.

De haven blijft tot 1 Juli alleen toegankelijk voor ligplaatshouders, daarna wordt deze regel opgeheven. Dit betekent dat campers, passanten en dagrecreatie vanaf 1 Juli weer mogelijk is. Onze toiletvoorzieningen zullen dan dagelijks extra grondig worden gereinigd. Indien sportkantines vanaf 1 juli geopend mogen worden, wordt het terras c.q. de serre geopend inclusief de toiletten nabij de kantine. De kantine zelf blijft gesloten. Voor het openen van het terras zijn uiteraard ook maatregelen nodig. Deze worden ter plaatse aangegeven en we vertrouwen erop dat een ieder zich hier aan houdt.

 

            Vanaf 1 juli wordt de haven en het haventerrein weer geopend voor campers en passanten maar er kan niet contant worden betaald. De betaling vindt op de volgende wijze plaats. Bij aankomst wordt een welkomkaart uitgereikt, voorzien van een sticker met de tekst dat i.v.m. de coronacrisis wordt verzocht het sta- c.q. liggeld via internetbankieren te betalen. Voorts wordt verzocht de naam aan te geven en datum van aankomst en vertrek in te vullen. Het sta- c.q. liggeld bedraagt € 12,- per dag. Tenslotte wordt het bankrekeningnummer van de WSV aangegeven. Eventueel kan ook worden betaald via Tikkie. Hiervoor moet echter een mobiel telefoonnummer aan de havenmeester worden doorgegeven.

Voor wat betreft de evenementen, deze worden niet meer georganiseerd voor de vakantie op ons haventerrein. Dit geldt voor het bestuur (denk aan de ALV) maar ook de zeilcommissie, evenementencommissie en ons Shantykoor. It is net oars…..

En zoals al eerder aangegeven, hebben we dit voorjaar helaas geen Himmeldei kunnen organiseren, maar dat betekent niet dat het groen niet doorgroeit of onderhoud niet meer nodig is. Gelukkig zijn er steeds meer vrijwilligers die ons goed helpen met de groenvoorziening, schoonmaak en klein onderhoud, maar er is nog meer dan genoeg te doen en de meer zielen de meer vreugd. Dus is er iets waar u goed in bent, graag wilt doen, of denkt… geen zin maar toch in het belang van de vereniging, neem dan contact op met de havenmeesters. Dit wordt gewaardeerd!!!

Tot zover,

Het bestuur van WSV St Nicolaasga

Groeten Bonne Posthuma

Aanmelden nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief een sluit je aan bij de 252 andere WSV St.Nic nieuwsbrief abonnees.

Evenementen:

Aangesloten bij

Ons Shantykoor

Volg ons op Twitter