Watersportvereniging St.Nicolaasga

Nieuwtjes

dsc06085Beste leden,

We zijn erg blij jullie te informeren dat Willem Steneker ons bestuur wil komen versterken. Naast dat Willem al geruime tijd watersporter is bij onze vereniging, is hij ook erg actief binnen de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar. Met de extra ledenvergadering heeft hij nog e.e.a. hierover gepresenteerd. Willem is bereid gevonden om in eerste instantie te ondersteunen in het penningmeesterschap, totdat we een nieuwe kandidaat hebben gevonden. Reden hiervoor is dat hij zich graag voor de vereniging wil inzetten, maar naar de toekomst toe met name op beleidsmatig en projectmatig vlak.

 

janke-de-vries-jpg

En dan hebben nog een positief bericht. We hebben namelijk ook een vervangster voor Anja van Aalsum. Dit is Janke de Vries, die ook al geruime tijd watersportster is bij onze vereniging. Velen zullen haar ook kennen vanuit de gemeente, waar ze raadslid is voor de FNP. Janke zal dus naast Herma de Boer dinsdag ‘s ochtenden op kantoor te vinden zijn voor de financiële administratie. Wel heeft zij aangegeven dat ze niet aan het bestuur wil deelnemen, wat we als bestuur prima vinden.

 

Wij zijn erg blij met deze versterking voor onze vereniging, maar we zijn er nog niet!!! Onze prachtige vereniging kan niet zonder vrijwilligers en dat geldt ook op het bestuurlijk niveau. Daarom nogmaals de oproep naar u als lid; we zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester. De functie is al enorm verlicht doordat we het overgrote deel hebben uitbesteed aan een accountantskantoor waardoor er op financieel vlak met name “bestuurt” moet worden. Mocht je interesse hebben of meer informatie willen, kun je altijd contact met mij (Bonne) opnemen voor meer informatie.

img-20161006-wa0001

En dan tot slot, het is eindelijk zover!!! Na maanden van voorbereiding is Nagelhout gisteren gestart met de aanleg van dewp_20161006_17_38_05_pro nieuwe steiger.  Na deze aanleg zullen ze starten met de walbeschoeiing en kunnen de boten op de zuidkant verhuizen naar hun nieuwe plek. Tot slot zal Nagelhout de oude steigers op de zuidkant verwijderen en een paar kleine aanpassingen doen aan de noordkant.

Uitnodiging inloopmiddag Club van Aanjagers van de Tsjûkemar d.d. 24 september 2016

 

Aan: bewoners, ondernemers en andere belangstellenden om de Tsjûkemar

Datum: Uitnodiging inloopmiddag Club van Aanjagers van de Tsjûkemar d.d. 24 september 2016

Tijd: tussen 16.00 en 18.00 uur

 

Locatie: De Kûperij van WSV St. Nicolaasga, Westend 23 in St. Nicolaasga

September 2015 hebben we een inloopavond georganiseerd voor bewoners, bedrijven en andere belangstellenden om te horen welke ideeën en wensen er zijn voor de regio rondom de Tsjûkemar. Dit leverde een lange lijst met plannen op, die na discussie binnen onze Club van Aanjagers zijn vastgelegd in het uitvoeringsplan “De kracht van de Tsjûkemar benutten” in nauwe samenwerking met onze gemeente De Fryske Marren en provincie Fryslân. Dit uitvoeringsplan is inmiddels gepresenteerd aan de bestuurders van onze gemeente De Fryske Marren, alsmede onder de aandacht gebracht bij de provinciale bestuurders. Daarnaast zijn er in de afgelopen maanden er ook een aantal gesprekken gevoerd met bestaande en potentiële ondernemers en meerdere belangenorganisaties.

Natuurlijk moet bij zo’n proces ook de geldstroom op gang gebracht worden. Na de officiële oprichting van onze stichting kon subsidiegeld aangevraagd worden bij o.a. Streekwurk (Iepen Mienskipfûns Fryslân). Inmiddels is de eerste subsidie verstrekt, waarmee we een aantal kansrijke projectideeën zoals omschreven in het uitvoeringsplan, concreet kunnen maken. Het leek ons daarom nu een goed moment om u te informeren over de huidige stand van zaken.

Graag nodigen wij u daarom uit als bewoners, ondernemers of andere belangstellenden om langs te komen op onze inloopmiddag van 24 september 2016 tussen 16.00 en 18.00 uur bij:
De Kûperij van WSV St. Nicolaasga, Westend 23 in St. Nicolaasga

Tijdens deze middag kunnen wij u laten zien aan de hand van onze concept visiekaart en een aantal projectontwerpen, waarmee we binnenkort aan de slag gaan. Dit zijn plannen die nog niet in beton zijn vastgelegd, dus er is zeker ruimte voor uw ideeën of op- en aanmerkingen.

Wij hopen u daar te mogen begroeten, zodat we met uw inbreng weer verder kunnen op de ingeslagen weg!

 

Namens het stichtingsbestuur van de Club van Aanjagers

Frans Heesen – voorzitter (vanuit Plaatselijk Belang De Drie Dorpen)

Guus Verhoef – secretaris (vanuit Plaatselijk Belang Oosterzee)

Willem Steneker – penningmeester (vanuit Plaatselijk Belang St. Nyk)

Ronald Huese – algemeen bestuurslid (vanuit Ondernemersvereniging Delfstrahuizen

Nacht fan de Ganzetippe,

GanzetippeZoals al eerder aangekondigd hebben op 17 en 18 september een gezellig weekendje op de Ganzetippe georganiseerd. Op dit moment hebben we al een mooi aantal opgaves van ongeveer 70 personen / 30 boten dus gezellig wordt het zeker.

Uiteraard wordt het een weekend van ontspanning, maar ook enige inspanning. We hebben een licht programma opgesteld waar zowel jong als oud aan kunnen deelnemen. We starten zaterdag rond 13.30 uur met diverse activiteiten. Op de namiddag bieden jullie een warme maaltijd aan. Na dit culinair spektakel hebben we nog een aantal activiteiten in petto, maar ook hier geldt, niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Zondag proberen we rustig op te starten onder het genot van een kop koffie en misschien nog een drankje (voor wie vindt dat die zaterdag nog niet genoeg heeft genuttigd). We gaan natuurlijk uit van prachtig nazomerweer, maar mocht dit iets anders uitpakken, we zijn voorbereid met 2 grote legertenten.

Voor wie zich nog niet heeft aangemeld, maar toch mee wil gaan, het aanmelden kan nog steeds via email: evenementencommissie@wsv-stnic.nl of op de lijst die in de Kuperij hangt.

Graag tot dan.

Aanmelden nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief een sluit je aan bij de 302 andere WSV St.Nic nieuwsbrief abonnees.

Evenementen:

Aangesloten bij

Ons Shantykoor

Volg ons op Twitter