Watersportvereniging St.Nicolaasga

Gezellige Kerst-spelavond

Ook dit jaar organiseert de evenementencommissie weer een gezellige spelavond geheel in Kerstsfeer. 

U komt toch ook!?

Inflatie ook bij WSV St.Nic

Inflatie!

We zien dagelijks in de kranten voorbij komen dat de inflatie ons in de greep heeft. Energie en voedselprijzen zijn ongekend gestegen en dat merken we bij elke aanschaffing die we doen. Ook wij als vereniging blijven hier niet voor bespaard en proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan. We zien met name dat de kosten van de energie en horeca sterk zijn toegenomen. Als bestuur is ons streven om het watersporten zo betaalbaar mogelijk te houden, dus doen we ons best onze tarieven minimaal aan te passen. Er zijn echter op dit moment 2 uitzonderingen waar we vinden genoodzaakt te zijn deze per 1 januari te verhogen, te weten stroom en dranken.

Dranken.

Zoals bij de meeste leden bekent, hebben we jaren lang onze verkoopprijzen van dranken in de Kuperij op een laag niveau kunnen vasthouden. Echter dit jaar zien we dat de inkoopprijzen van dranken dusdanig sterk zijn toegenomen dat we genoodzaakt zijn onze prijzen in de Kuperij per 1 januari met 25 cent te verhogen. De nieuwe prijzen komen t.z.t. in de Kuperij te hangen.
Naast de stijging van afgelopen jaar, hebben nu al diverse producenten van dranken aangegeven dat per 2023 de prijzen wederom aanzienlijk zullen stijgen. Als bestuur hebben we besloten dit nu niet mee te nemen. Eind volgend jaar gaan we beoordelen wat de prijsontwikkeling in 2023 is geweest.

Energie.

Ons huidig energiecontract loopt per 31-12-2022 af en dat betekend dat we per 1 januari nieuwe tarieven krijgen. Ons stroomtarief gaan we dan ook verhogen van 25 cent naar 60 cent per kWu. Volgens de statuten moet een prijsverhoging groter dan 3% op tarieven die op onze prijslijst staan vermeld, op de ALV instemming krijgen.
Als bestuur willen we hier liever niet mee wachten. Voor onze vereniging gaat de prijsstijging per 1 januari in en het later in laten gaan zou dan ook de niet stroom gebruikers treffen. Daarbij willen we juist stimuleren dat er zuiniger met energie wordt omgegaan en dit is een goede stimulans. Daarnaast zijn er ook interne processen wat bij een latere aanpassing van dit tarief, extra werk met zich meebrengt. Als bestuur realiseren we ons dat we hierdoor vooruitlopen op een beslissing die in de ALV pas kan worden genomen, maar gezien bovenstaande argumenten lijkt dit ons de meest eerlijke manier voor onze vereniging en haar leden. Mocht tijdens de ALV kenbaar worden gemaakt dat zij niet akkoord is, draaien we deze beslissing terug.

Zoals eerder vermeld, willen we als bestuur het watersporten betaalbaar houden. Daarom is er de intentie om de overige tarieven volgend jaar met “slechts” 3% te verhogen. We wijken af van onze standaard indexatie formule, die dan ongekend hoog zou zijn, omdat die direct gekoppeld is aan de inflatiecijfers van het CBS.

Vertrouwende op uw begrip.

Het bestuur
WSV St Nicolaasga

Vrijwilligers BEDANKT!

Met een opkomst van zo’n 70 vrijwilligers afgelopen zaterdag mogen we spreken over een zeer succesvolle vrijwilligersavond bij WSV St.Nic.

Ook dit jaar hebben onze vrijwilligers weer mogen genieten van een zeer goed georganiseerde BBQ door Tres Vers als tegenprestatie voor hun vrijwillige inzet bij onze mooie vereniging. Zoals u zult begrijpen kan onze vereniging niet zonder haar vrijwilligers. Ieder jaar weer staan er vele mensen klaar om gedurende het hele jaar diverse werkzaamheden uit te voeren ten behoeven van onze watersportvereniging. Zo hebben we naast het bestuur, de evenementencommissie en de zeilcommissie nog vele vrijwilligers die onze formule tot een succes maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het groen-onderhoud, het opknappen van de speeltoestellen voor de kinderen, het “klein” onderhoud aan ons vastgoed of de administratie. En zo zijn er nog vele werkzaamheden te noemen. Na een welkomst toespraak van onze voorzitter Jacob Jellesma mochten alle aanwezige vrijwilligersgenieten van een heerlijke avond.

Vele handen maken licht werk

Het is mooi om te zien hoeveel mensen echt betrokken zijn bij het verenigingsleven op onze haven. Doordat er vele vrijwilligers de handen uit de mouwen steken kunnen wij de prijzen voor lidmaatschap en ligplaatshouders relatief laag houden. En daar hebben we allemaal wat aan! Lijkt het je leuk om ook zo nu en dan even een handje te helpen? Meld je dan eens bij één van onze havenmeesters!

Op een haventerrein al het onze is altijd werk te doen.

natuurlijk was ook onze “huisfotograaf” Thewes Hoekstra aanwezig om deze avond vast te leggen op de “gevoelige plaat.

VRIJWILLIGERS BEDANKT!