Watersportvereniging St.Nicolaasga

Een woord van dank van Gisela

Maart 2021.

Aan allen die mij berichten van troost hebben toegestuurd,
Nu de tijd is aangebroken dat velen van u weer naar de haven van Sint Nicolaasga komen wil ik mijn dank uiten aan allen die na Uwe Herwig's overlijden zulke hartelijke, troostsprekende, vriendschappelijke en warme woorden gestuurd hebben. Op vele dagen viel de post uit het mooie Friesland en het mooie Nederland hier bij mij binnen. Door de Corona maatregelen waarbij de grenzen vrijwel gesloten zijn was alles anders en onze lieve vrienden konden niet persoonlijk naar de uitvaart van Uwe komen om afscheid te nemen.
Door de vele brieven en berichten heb ik ervaren hoe zeer Uwe geliefd was onder u. Daar wil ik u van ganser harte voor danken.
Gisela Meissner van de 'Liberta'

Märtz 2021,

Nun, wo wieder viele Wassersportler zum Hafen Sint Nicolaasga kommen, möchte ich meinen Dank sagen, Allen, die mir nach Uwes Tod so herzliche, freundschaftliche und warme Worte gesandt haben.
An vielen Tage traf die Post aus dem schönen Friesland bei mir ein, die Kraft und Trost spenden konnte.
Durch die besondere Zeit der geschlossenen Grenzen war alles anders, die lieben Freunde dürften nicht kommen und Abschied nehmen.
Durch die viele Briefe habe ich die Wertschatzung erfahren, die alle lieben Freunde  Uwe entgegen gebracht haben.
Dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanke.

Gisela Meissner von der “Liberta”.

Uwe & Gisela

Update Stremming brug Follega

Brug gestremd voor vaarverkeer tot medio april

 

Tijdens de werkzaamheden van 30 maart tot en met 14 april is de brug helemaal gestremd. Het vaarverkeer, met name beroepsvaart, kan omvaren via de Skaster Rien en de Jaansleat.

 

Maandag 2 november start de renovatie van brug Follega. Wegverkeer tussen Spannenburg en Lemmer moet van 10 tot en met 12 november rekening houden met een volledige stremming. Fietsers kunnen wel over de brug. Vanaf 2 november tot en met 1 april wordt de brug niet bediend. Er is deze periode een beperkte doorvaarthoogte van 1,5 meter. Vanaf 1 april 2021 wordt de brug weer bediend. Eind mei 2021 is het werk klaar.

De brug is gebouwd in 1961 en toe aan groot onderhoud. De provincie vervangt de bovenbouw en het brugdek. De parallelbaan op de brug wordt smaller en ingericht voor alleen (brom)fietsers en voetgangers. Na renovatie gaat de brug over op afstandsbediening vanuit de provinciale bediencentrale It Swettehûs in Leeuwarden.

Er is vanaf 12 november een tijdelijke brug voor auto’s en een aparte tijdelijke brug voor (brom-) fietsers en voetgangers. Meer informatie: www.fryslan.frl/brugfollega

Bron: www.grootdefryskemarren.nl

 

Mededelingen vanuit het bestuur

Beste watersportleden.

Het einde van ons watersportseizoen is weer in aantocht, wat dus weer de nodige werkzaamheden met zich mee brengt. Voor de één is dit de boot uit het water voor onderhoud en de ander het winterklaar maken om in het water te overwinteren.

In beide gevallen betekend dit meer activiteiten en mensen op de haven. Daarbij zijn natuurlijk de COVID-19 maatregelen ook nog steeds op onze haven van toepassing.

Hierbij nogmaals het dringende verzoek; houdt jullie aan de basis regels, met als aanvulling op “werk zoveel mogelijk thuis”; kom met het minimale aantal personen uw werkzaamheden verrichten op ons haventerrein (maak er geen familie-uitje van). Respecteer daarbij de instructies van de havenmeesters en vrijwilligers. Ook zij moeten hun werkzaamheden onder verantwoorde omstandigheden kunnen doen. Als bestuur  verwachten we dat iedereen hiervoor begrip kan opbrengen, om zo, het toch al bijzondere seizoen, goed af te sluiten.

Tanken

Veel leden tanken voor de winter nog hun dieseltank vol, om condensvorming te voorkomen. Deze faciliteit hebben we op onze haven, maar bijt af en toe ook met de takelwerkzaamheden, met de takelplanning en op logistiek vlak (geen plaats om af te meren). Daarom het verzoek dit zoveel mogelijk op afspraak te doen, en bij voorkeur tussen 9 en 12.

Let op, de betaling vind alleen digitaal plaats!

 

De overwintering van uw boot.

Afgelopen jaren hebben we helaas veel boten zien los slaan en zelfs onderwater zien lopen. Iets wat in veel gevallen niet nodig was geweest, als de juiste maatregelen waren genomen:

  • Draai afsluiters dicht (na de nodige voorzorgsmaatregelen)
  • Zorg dat het regenwater weg kan lopen in uw open kuip.
  • Controleer dat de landvasten in goede staat zijn en passend bij uw formaat boot.
  • Kom regelmatig even langs om te inspecteren. Woont u niet in de buurt, kunt u ook een bekende vragen dit voor u te doen.

Meer tips: https://bootplus.nl/downloads/winterklaar.pdf

Voorkomen is beter dan genezen.

Met vriendelijke groeten,

Heb Bestuur van WSV St Nicolaasga.  

Evenementen:

Aangesloten bij

Ons Shantykoor

Volg ons op Twitter