Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van: Watersportvereniging Sint Nicolaasga gevestigd aan het Westend 23, 8521 NP te Sint Nicolaasga. KVK-nummer: 40000055.

Voor vragen of contact kun je mailen met info@wsv-stnic.nl.

Waar we in dit privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die uaan ons verstrekt over uzelf. Zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doet u geheel vrijwillig.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat we u geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van uw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig.

Alle formulieren op de website hebben als doel u te informeren over onze vereniging of een specifieke vraag die u zelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar u informatie over zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om u te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.

Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met u opnemen om u te voorzien van de gevraagde informatie.

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor de contactformulieren geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden na verstrekking. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om u te informeren over hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens voor hebt achtergelaten.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door u aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt Watersportvereniging Sint Nicolaasga samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, automatische telefoon connectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@wsv-stnic.nl.

Foto en/of film

Van onze activiteiten wordt er regelmatig foto's en fim materiaal gemaakt. U kunt hier ook op terechtkomen. Mocht er om de één of andere reden foto of film materiaal van u op onze website terechtkomen en bent u hier niet van gediend, dan kunt u dit melden via webmaster@wsv-stnic.nl. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omgaan met uw gegevens? U hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Dit privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden u aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Watersportvereniging St.Nicolaasga
Westend 23
8521NP Sint Nicolaasga
Tel: 0513-431706
Vol trots aangesloten bij
© Copyright 1969 - 
2024
WSV-St Nic- Alle Rechten Voorbehouden
Techniek & ontwerp door Somar Webdesign St.Nicolaasga
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram