Wagenbouwers weer van start!

Nu de werkloodsen weer vrij zijn van boten,

zijn sinds zaterdag 8 juni 3 buurten en/of verenigingen ingetrokken in de loodsen.

In de periode van juni t/m september zullen zij hier bouwen aan de meest geweldige praalwagens.

Buurtvereniging de Grietman, buurtvereniging Oant Spoar en basisschool it Klimmerblêd bouwen hier hun creatie voor de allegorische optocht die op donderdag 5 september 2024 door Sint Nyk zal gaan.

Voor meer informatie over de optocht kunt u kijken op www.allegorischeoptocht.nl

Bent u nieuwsgierig? Neem gerust een kijkje als de bouwers bezig zijn.

 

Of het gezellig was?

Zaterdag jl. vond de opening vaarseizoen plaats in ons clubhuis "De Kúperij". Na een introductiemiddag voor onze nieuwe leden mocht ook de rest van ons ledenbestand aanschuiven om onder het genot van een hapje en een drankje te genieten van ons eigen Shantykoop "De Headammers".

En ja, dat was zeker weer gezellig.😃🎶

Fotocredits Thewes Hoekstra

Uitstekende bezetting Himmeldei 2024

Vol trots kunnen we stellen dat onze haven er na de Himmeldei weer keurig bij ligt. Met de inzet van rond de 80 leden hebben we een hele hap werk weten te verzetten. Met z'n allen is er de hele dag door veel werk verzet. Van opruimen tot snoeien en van reparatie aan gebouwen tot bloemen planten, iedereen had er met dit mooie weer zin in!

Ook bij ons recreatieplek is grondig opgeruimd, en dat was zeker geen overbodige luxe.  Er is van alles de container in gegaan waaronder zeer veel lekke, kapotte en ondeugdelijke watersportartikelen. Wij willen u dan ook namens de zeilcommissie verzoeken alvorens u iets wilt schenken aan de vereniging dit eerst even met iemand van de zeilcommissie op te nemen. De laatst jaren zijn we veelal getrakteerd op de meest uiteenlopende boot-accessoires die eigenlijk rechtstreeks naar het stort hadden gemoeten. 😉

Al met al kunnen we spreken van een zeer geslaage Himmeldei 2024!

VRIJWILLIGERS, BEDANKT!

Fotocredits: Thewes Hoekstra

Verslag ALV WSV St.Nic 2024

Wederom druk bezochte ledenvergadering met speciaal hoogtepunt.

Zaterdag 23 maart was de jaarlijkse ledenvergadering van watersport vereniging St Nicolaasga. Net als altijd, weer goed bezocht met ongeveer 100 leden. Uit het jaarverslag bleek dat er wederom veel is gebeurd, met als kanttekening dat de deelname aan activiteiten af aan het nemen is. Om te achterhalen wat de oorzaak is, is een enquête uitgestuurd. In totaal 700 stuks, waarvan ruim 300 zijn ingevuld. Deze nuttige informatie is weer inspiratie om op verder te bouwen. De vereniging is financieel heel gezond, de bezettingsgraad van de haven zit tegen de 100% aan en we hebben een ruime poel van vrijwilligers die altijd weer klaar staan om de handen uit de mouwen te steken. Ook waren er speciale onderwerpen in deze vergadering: Het plan om samen met het VVV loodsen te bouwen zodat er een overdekte winterstalling mogelijk is voor onze leden en dat in combinatie met een bouwplek voor de wagenbouwers, welke tijdens het vaarseizoen plaatsvindt. Voordat we dit verder uitwerken gaan we eerst een peiling onder de leden doen om een beeld te vormen hoe we hier als vereniging in staan. Ook is er besloten om de diensten aan niet ligplaatshouders te verhogen naar een markt conforme prijs.

Dit jaar vinden er diverse bestuurswisselingen plaats. Clara Steneker heeft 8 jaar in het bestuur gezeten en heeft de functies van penningmeester en secretaris waargenomen. Ze heeft daarbij de financiële administratie voor een groot deel geautomatiseerd om zo de werklast als penningmeester te verminderen en transparantie naar de leden te vergroten. Willem Steneker, die ook 8 jaar in het bestuur heeft gezeten, heeft zich met name bezig gehouden met het beleid binnen onze vereniging. Ook als vrijwillige bestuurders worden de verwachtingen vanuit de overheid en van onze leden steeds groter en Willem heeft hier handen en voeten aan weten te geven om hier gepast mee om te gaan.

Jacob Jellesma heeft in de afgelopen 9 jaar als secretaris en voorzitter de kar getrokken. Voordat Jacob in het bestuur kwam was hij al op vele andere fronten actief in onze verenging. In 1989 is hij bij het oprichten van ons Shantykoor De Headammers in het bestuur gekomen. Ze hebben ondertussen al meer dan 1000 concerten geven, zowel in binnen als buitenland. Er zijn 3 CD’s uitgebracht, die binnenkort ook op de vernieuwde website zijn te beluisteren. Daarnaast heeft Jacob in diverse commissies gezeten met als hoogtepunten diverse jubilea.  Jacob is een graag geziene gast op de haven, staat voor iedereen klaar en heeft energie voor 10 mensen, welke hij graag gebruikte binnen de vereniging. Dit alles heeft het bestuur doen besluiten om Jacob als erelid te beëdigen. Onder toeziend oog van 100 leden en zijn familie heeft hij de oorkonde in ontvangst mogen nemen. Of we Jacob nu nog wel eens op de haven gaan zien?.. Zonder melodie is de muziek ondenkbaar..

Ook zijn er nieuwe bestuursleden door de ALV goedgekeurd. Rimke Postma heeft de hamer van Jacob Jellesma overgenomen. Maaike Bos de pen van Clara Steneker en Sander Schotanus de calculator van Bonne Posthuma. Hendrik Schuiling gaat zich voegen bij de technische commissie. Goed te zien dat er weer een mooie verfrissing is binnen het bestuur. Nieuwe bezems vegen schoon. We wensen ze veel succes maar vooral veel plezier.

Na de rondvraag was er zoals altijd tijd voor een neipetear onder genot van een hapje en een drankje. We zijn als bestuur heel erg dankbaar voor de altijd druk bezochte ledenvergadering en waarderen de betrokkenheid van onze leden. 

Het te water laten is weer gestart

Ook onze huisfotograaf Thewes is weer uit zijn winterslaap ontwaakt en zal u via onze website regelmatig tracteren op mooie plaatjes.

Nieuwe website voor WSV St. Nicolaasga

Afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het realiseren van een nieuwe website voor onze vereniging.

Met deze nieuwe website zijn we weer klaar voor de toekomst en zullen we hier met enige regelmaat het nieuws uit onze vereniging met u delen.

De website heeft meerdere nieuwe functies gekregen. Zo kunt u nu via de website simpel en snel een takelafspraak maken en is het de bedoeling dat u ook in één oogopslag kunt zien wanneer er werkruimtes beschikbaar zijn voor het werken aan uw boot.

Natuurlijk zullen we hier en daar tegen een aantal kleinigheden aanlopenen, en daarom vragen wij u bij eventuele foutmeldingen of onvolkomenheden dit even te melden bij de webmaster via webmaster@wsv-stnic.nl.