Beleid

Update Coronabeleid per 11-06-2020

 

Geachte leden.

Hierbij een update d.d. 11 juni 2020 met betrekking tot het Covid 19 beleid bij ons op de haven van WSV St Nicolaasga. De situatie in Nederland wordt steeds meer versoepeld. Dit is een aanleiding voor het bestuur om het beleid ten aanzien van het Covid 19 aan te passen.

Vanaf 15 juni wordt het toiletgebouw geopend, echter de haven blijft alleen toegankelijk voor onze vaste ligplaatshouders. Er zullen wel extra maatregelen worden getroffen in het toiletgebouw, wat we duidelijk zullen aangeven. Denk eraan dat bepaalde WC’s, wastafels en douches niet gebruikt kunnen worden om de 1.5 meter afstand te kunnen borgen. Ook is er 1-richtingsverkeer van kracht.

De haven blijft tot 1 Juli alleen toegankelijk voor ligplaatshouders, daarna wordt deze regel opgeheven. Dit betekent dat campers, passanten en dagrecreatie vanaf 1 Juli weer mogelijk is. Onze toiletvoorzieningen zullen dan dagelijks extra grondig worden gereinigd. Indien sportkantines vanaf 1 juli geopend mogen worden, wordt het terras c.q. de serre geopend inclusief de toiletten nabij de kantine. De kantine zelf blijft gesloten. Voor het openen van het terras zijn uiteraard ook maatregelen nodig. Deze worden ter plaatse aangegeven en we vertrouwen erop dat een ieder zich hier aan houdt.

 

            Vanaf 1 juli wordt de haven en het haventerrein weer geopend voor campers en passanten maar er kan niet contant worden betaald. De betaling vindt op de volgende wijze plaats. Bij aankomst wordt een welkomkaart uitgereikt, voorzien van een sticker met de tekst dat i.v.m. de coronacrisis wordt verzocht het sta- c.q. liggeld via internetbankieren te betalen. Voorts wordt verzocht de naam aan te geven en datum van aankomst en vertrek in te vullen. Het sta- c.q. liggeld bedraagt € 12,- per dag. Tenslotte wordt het bankrekeningnummer van de WSV aangegeven. Eventueel kan ook worden betaald via Tikkie. Hiervoor moet echter een mobiel telefoonnummer aan de havenmeester worden doorgegeven.

Voor wat betreft de evenementen, deze worden niet meer georganiseerd voor de vakantie op ons haventerrein. Dit geldt voor het bestuur (denk aan de ALV) maar ook de zeilcommissie, evenementencommissie en ons Shantykoor. It is net oars…..

En zoals al eerder aangegeven, hebben we dit voorjaar helaas geen Himmeldei kunnen organiseren, maar dat betekent niet dat het groen niet doorgroeit of onderhoud niet meer nodig is. Gelukkig zijn er steeds meer vrijwilligers die ons goed helpen met de groenvoorziening, schoonmaak en klein onderhoud, maar er is nog meer dan genoeg te doen en de meer zielen de meer vreugd. Dus is er iets waar u goed in bent, graag wilt doen, of denkt… geen zin maar toch in het belang van de vereniging, neem dan contact op met de havenmeesters. Dit wordt gewaardeerd!!!

Tot zover,

Het bestuur van WSV St Nicolaasga

Groeten Bonne Posthuma

Coronabeleid WSV St.Nic blijft ongewijzigd

Geachte leden.

Bij deze een update m.b.t  het Covid 19 beleid bij ons op de haven van WSV St Nicolaasga. In Nederland is de situatie aan het versoepelen, maar voor onze watersport vereniging is dit nog niet het geval. We zijn geen horeca instelling maar vallen onder de sportkantines welke niet open mogen. Daarbij hebben we besloten ook nog niet met recreatie te starten. Ondanks dat er hier misschien wel en opening zit, brengt een wijziging in beleid extra coördinatie, toezicht en risico met zich mee. Daarom blijft ons beleid zoals het is, totdat u opnieuw wordt geïnformeerd:

 • De haven is alleen toegankelijk voor ligplaatshouders. Dit betekent dat campers, passanten en dagrecreatie nog niet mogelijk is. Dit maken we voor passanten extra kenbaar door een bord te plaatsen bij de toegangsvaart een lint te spannen op onze passantenplaatsen.
 • Ons clubgebouw De Kupery, inclusief serre, blijft ook nog gesloten, gezien dit niet onder horeca, maar onder sportkantines valt.
 • Douche en toiletvoorziening blijven ook dicht. Douches mogen nog niet open en toiletvoorziening mogen alleen open voor dagrecreatie, niet voor overnachtende recreanten. Dagrecreatie is voor ons niet van toepassing, omdat we alleen open zijn voor ligplaatshouders.
 • Klussen op de wal is nog steeds niet toegestaan. Alleen voorbereidend werk voor het takelen kan worden gedaan, in overleg met de havenmeester. Daarbij kan er natuurlijk wel geklust worden in onze werkloodsen.
 • Er zijn nog een beperkt aantal dagen dat er getakeld wordt. Wilt u ook nog takelen, geef dit zo snel mogelijk aan bij de havenmeesters..
 • Diesel tanken en aanschaf van een slagboompas is mogelijk door te betalen met een betaalverzoek via WhatsApp (Tikkie)
 • Zeillessen en evenementen worden nog niet georganiseerd. Dit geldt ook voor onze Algemene Leden Vergadering.

Voor ons terrein gelden dezelfde maatregelen die ook in de rest van de Nederland van toepassing zijn: 

 • Houdt anderhalve meter afstand, let hier ook op bij het betreden van/passeren op de steigers.
 • Geen groepsvorming
 • Was uw handen regelmatig
 • Hoesten in de ellenboog
 • Bij koorts of andere ziekteverschijnselen, thuisblijven.

Dit voorjaar hebben we helaas geen Himmeldei kunnen organiseren, maar dat betekent niet dat het groen niet doorgroeit of onderhoud niet meer nodig is. Gelukkig zijn er vrijwilligers die ons goed helpen met de groenvoorziening en klein onderhoud, maar er is ook nog veel meer te doen. Dus is er iets waar u goed in bent, graag wilt doen, of denkt… geen zin maar toch in het belang van de vereniging, neem dan contact op met de havenmeesters. Dit wordt gewaardeerd!!!

 

 

 

 

Alvast vooruitlopende op het winterseizoen;

 • Winterstalling 2020/2021 kunt u al aanvragen via het formulier op onze website (voor 1 september 2020). Dan reserveren we vast een bok voor u, die niet onbeperkt beschikbaar zijn. Takelafspraken kunnen zoals gebruikelijk later worden gemaakt.
 • Werkloodsen kunnen ook alvast gereserveerd worden. (April 2021 is al zo goed als vol)

We wensen jullie, ondanks de omstandigheden, een mooie start van het vaarseizoen en vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Vriendelijke groet

W.S.V. St Nicolaasga, het bestuur.

Aanpassing beleid per 31-03-2020

Geacht lid, beste watersporter.

Zoals al vaker gecommuniceerd, volgen we als bestuur zo goed mogelijk het advies op van onze regering om het Corona virus te lijf te gaan. Dit om zowel u, als onze havenmeesters zo goed

mogelijk te beschermen. Zoals bekend, geldt voor geheel Nederland dat we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, afstand van elkaar houden, geen groepsvorming hebben, goed letten op onze hygiëne en op elkaar. Specifiek voor o.a. provincie Fryslân, zijn de toiletvoorziening op jachthavens niet meer toegankelijk. Naast alle maatregelen die we al hebben genomen, moeten we op basis van onze ervaringen en aanpassingen in het beleid, de regels nog iets aanscherpen.

Een overzicht wat wel en niet mag, staat hieronder en gaat per direct in:

Wat mag wel:

 • WSV terrein is toegankelijk voor leden, die de boot op ons terrein hebben liggen. Probeer wel het bezoek zo kort mogelijk te houden, met minimaal aantal mensen.
 • Het takelen van boten vanuit winterstalling in water gaat door, wel onder passende omstandigheden (geen groepsvorming, geen contact, voldoende afstand, etc).
 • De werkloodsen worden verhuurd en boten gewisseld. Waar nodig, worden de werkloodsen voorzien van een eigen toiletvoorziening.

Wat kan niet meer:

 • Het sanitair gebouw en de kantine zijn niet meer toegankelijk.
 • Recreatie (campers en passanten) worden niet meer toegelaten
 • Diensten, waar fysiek contact met de havenmeesters voor nodig is, buiten de genoemde diensten bij “wat mag wel” om, worden niet meer geleverd. Voor afstemming van zaken, neem dan digitaal contact met de havenmeesters op. (havenmeester@wsv-stnic.nl / 06-1255 4659).
 • Klussen aan de boot in winterstalling, dus op de wal, is niet meer geoorloofd.

Dit i.v.m. te verwachten drukte, dus groepsvorming èn geen toegankelijke sanitaire voorzieningen op het terrein.

 • Het takelen van boten voor op transport vindt niet meer plaats.

Hierbij kunnen we nl. niet de gevraagde afstand garanderen i.v.m. complexiteit van boot nauwkeurig op trailer of transportwagen zetten.

 • Onze evenementen kunnen onder huidige omstandigheden niet door gaan. Dit geldt vooralsnog alleen voor “Opening vaarseizoen”. Overige evenementen zijn onder voorbehoud.

 

Tot nader order zijn deze maatregelen van toepassing op ons terrein.

We vertrouwen op uw begrip en verwachten dat deze regels door u in acht worden genomen.

 

Blijf gezond en let op elkaar!

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur W.S.V. St Nicolaasga

Aankomende evenementen