Corona virus

Aanpassing beleid per 31-03-2020

Geacht lid, beste watersporter.

Zoals al vaker gecommuniceerd, volgen we als bestuur zo goed mogelijk het advies op van onze regering om het Corona virus te lijf te gaan. Dit om zowel u, als onze havenmeesters zo goed

mogelijk te beschermen. Zoals bekend, geldt voor geheel Nederland dat we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, afstand van elkaar houden, geen groepsvorming hebben, goed letten op onze hygiëne en op elkaar. Specifiek voor o.a. provincie Fryslân, zijn de toiletvoorziening op jachthavens niet meer toegankelijk. Naast alle maatregelen die we al hebben genomen, moeten we op basis van onze ervaringen en aanpassingen in het beleid, de regels nog iets aanscherpen.

Een overzicht wat wel en niet mag, staat hieronder en gaat per direct in:

Wat mag wel:

  • WSV terrein is toegankelijk voor leden, die de boot op ons terrein hebben liggen. Probeer wel het bezoek zo kort mogelijk te houden, met minimaal aantal mensen.
  • Het takelen van boten vanuit winterstalling in water gaat door, wel onder passende omstandigheden (geen groepsvorming, geen contact, voldoende afstand, etc).
  • De werkloodsen worden verhuurd en boten gewisseld. Waar nodig, worden de werkloodsen voorzien van een eigen toiletvoorziening.

Wat kan niet meer:

  • Het sanitair gebouw en de kantine zijn niet meer toegankelijk.
  • Recreatie (campers en passanten) worden niet meer toegelaten
  • Diensten, waar fysiek contact met de havenmeesters voor nodig is, buiten de genoemde diensten bij “wat mag wel” om, worden niet meer geleverd. Voor afstemming van zaken, neem dan digitaal contact met de havenmeesters op. (havenmeester@wsv-stnic.nl / 06-1255 4659).
  • Klussen aan de boot in winterstalling, dus op de wal, is niet meer geoorloofd.

Dit i.v.m. te verwachten drukte, dus groepsvorming èn geen toegankelijke sanitaire voorzieningen op het terrein.

  • Het takelen van boten voor op transport vindt niet meer plaats.

Hierbij kunnen we nl. niet de gevraagde afstand garanderen i.v.m. complexiteit van boot nauwkeurig op trailer of transportwagen zetten.

  • Onze evenementen kunnen onder huidige omstandigheden niet door gaan. Dit geldt vooralsnog alleen voor “Opening vaarseizoen”. Overige evenementen zijn onder voorbehoud.

 

Tot nader order zijn deze maatregelen van toepassing op ons terrein.

We vertrouwen op uw begrip en verwachten dat deze regels door u in acht worden genomen.

 

Blijf gezond en let op elkaar!

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur W.S.V. St Nicolaasga

Uitstel algemene ledenvergadering WSV St.Nic

Beste leden,

In verband met de uitbraak van het coronavirus, volgen wij het advies van de RIVM op, om grote evenementen eerst niet door te laten gaan. We willen jullie bij deze dan ook informeren dat we de Algemene Leden Vergadering van zaterdag 28 maart uitstellen tot nader bericht.

Daaraan gekoppeld, betekend het ook dat de publicatie van ons clubblad ”Het Kompas’’ wordt uitgesteld.
De overige activiteiten, die later in het jaar volgen, laten we eerst nog gewoon staan. Zodra hier aanpassingen op komen, wordt u via de email en nieuwsbrief hierover geïnformeerd.

We vertrouwen op uw begrip.

Namens het Bestuur

Bonne Posthuma

 

Aankomende evenementen