Coronavirus

Coronabeleid WSV St.Nic blijft ongewijzigd

Geachte leden.

Bij deze een update m.b.t  het Covid 19 beleid bij ons op de haven van WSV St Nicolaasga. In Nederland is de situatie aan het versoepelen, maar voor onze watersport vereniging is dit nog niet het geval. We zijn geen horeca instelling maar vallen onder de sportkantines welke niet open mogen. Daarbij hebben we besloten ook nog niet met recreatie te starten. Ondanks dat er hier misschien wel en opening zit, brengt een wijziging in beleid extra coördinatie, toezicht en risico met zich mee. Daarom blijft ons beleid zoals het is, totdat u opnieuw wordt geïnformeerd:

 • De haven is alleen toegankelijk voor ligplaatshouders. Dit betekent dat campers, passanten en dagrecreatie nog niet mogelijk is. Dit maken we voor passanten extra kenbaar door een bord te plaatsen bij de toegangsvaart een lint te spannen op onze passantenplaatsen.
 • Ons clubgebouw De Kupery, inclusief serre, blijft ook nog gesloten, gezien dit niet onder horeca, maar onder sportkantines valt.
 • Douche en toiletvoorziening blijven ook dicht. Douches mogen nog niet open en toiletvoorziening mogen alleen open voor dagrecreatie, niet voor overnachtende recreanten. Dagrecreatie is voor ons niet van toepassing, omdat we alleen open zijn voor ligplaatshouders.
 • Klussen op de wal is nog steeds niet toegestaan. Alleen voorbereidend werk voor het takelen kan worden gedaan, in overleg met de havenmeester. Daarbij kan er natuurlijk wel geklust worden in onze werkloodsen.
 • Er zijn nog een beperkt aantal dagen dat er getakeld wordt. Wilt u ook nog takelen, geef dit zo snel mogelijk aan bij de havenmeesters..
 • Diesel tanken en aanschaf van een slagboompas is mogelijk door te betalen met een betaalverzoek via WhatsApp (Tikkie)
 • Zeillessen en evenementen worden nog niet georganiseerd. Dit geldt ook voor onze Algemene Leden Vergadering.

Voor ons terrein gelden dezelfde maatregelen die ook in de rest van de Nederland van toepassing zijn: 

 • Houdt anderhalve meter afstand, let hier ook op bij het betreden van/passeren op de steigers.
 • Geen groepsvorming
 • Was uw handen regelmatig
 • Hoesten in de ellenboog
 • Bij koorts of andere ziekteverschijnselen, thuisblijven.

Dit voorjaar hebben we helaas geen Himmeldei kunnen organiseren, maar dat betekent niet dat het groen niet doorgroeit of onderhoud niet meer nodig is. Gelukkig zijn er vrijwilligers die ons goed helpen met de groenvoorziening en klein onderhoud, maar er is ook nog veel meer te doen. Dus is er iets waar u goed in bent, graag wilt doen, of denkt… geen zin maar toch in het belang van de vereniging, neem dan contact op met de havenmeesters. Dit wordt gewaardeerd!!!

 

 

 

 

Alvast vooruitlopende op het winterseizoen;

 • Winterstalling 2020/2021 kunt u al aanvragen via het formulier op onze website (voor 1 september 2020). Dan reserveren we vast een bok voor u, die niet onbeperkt beschikbaar zijn. Takelafspraken kunnen zoals gebruikelijk later worden gemaakt.
 • Werkloodsen kunnen ook alvast gereserveerd worden. (April 2021 is al zo goed als vol)

We wensen jullie, ondanks de omstandigheden, een mooie start van het vaarseizoen en vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Vriendelijke groet

W.S.V. St Nicolaasga, het bestuur.

Maatregelen i.v.m. Corona uitbraak

Beste leden,

Wij hebben het bericht van veiligheidsregio Fryslan ontvangen, dat per direct, de toilet voorzieningen op jachthavens gesloten moeten worden. Als bestuur hebben we al tijdig besloten het beleid dat in Nederland gevoerd wordt, naar eer en geweten te volgen. Daarbij willen ook onze havenmeesters en onze leden zo goed mogelijk beschermen.

Daarom het volgende daar bovenop; het takel werk en de loodswisselingen blijven volgens planning doorgaan, echter overige zaken waarbij contact met de havenmeester nodig is, zullen minimaal plaatsvinden. Ook voor campers en passanten zijn we gesloten. Probeer zoveel mogelijk digitaal met de havenmeesters te communiceren, dus E-mail (havenmeester@wsv-stnic.nl) of WhatsApp / bellen (06-1255 4659).

Corona

En tot slot, de gedragsregels die in Nederland gelden, gelden natuurlijk ook op onze haven. Dus houd 1.5 meter afstand, voorkom groepsvorming en spreek elkaar aan wanneer we zien dat dit niet gebeurd, want we moeten elkaar scherp houden.

Namens het bestuur van WSV St Nicolaasga,

Bonne Posthuma

Aankomende evenementen