verplaatsen events

Dat u het even weet

Beste leden,

Hierbij laten wij u vanuit het bestuur even weten dat er 2 wijzigingen zijn m.b.t. de activiteitenkalender.

Zo is de “Sluiting vaarseizoen” één week verschoven. Deze zal nu plaatsvinden op zaterdag 15 oktober 2022 vanaf 17.00 uur in ons gezellige clubhuis “De Kupery”

Ja, u leest het goed, we toveren zomaar even een weekje extra aan het vaarseizoen toe.

Ook het nieuwjaarsconcert van Shantykoor “De Headammers” is een weekje doorgeschoven. Deze staat nu op de kalender voor 15 januari 2022 i.p.v. 8 januari.

Zegt het voort, zegt het voort!

Verder willen wij u er nogmaals op wijzen dat het opzeggen van uw ligplaats en/of uw lidmaatschap bij WSV St.Nic dient te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.

Zegt u uw ligplaats of lidmaatschap niet voor 1 december op dan zal deze automatisch met een jaar worden verlengd zoals ook wordt beschreven in ons clubblad “Het Kompas”.

Wij wensen u nog een mooi naseizoen!

Aankomende evenementen